Allmänna artiklar

Konsumentköplagen

2009-09-28 19:02 #0 av: ingann

Ofta om man köper en vara som går sönder så försöker säljaren försöka slingra sig ur sin skyldighet att ersätta eller reparera varan. Detta ligger till grund för att Konsumentköplagen grundades.

Konsumentköplagen


gäller när en privatperson köper en vara tex i en affär. I lagen finns bland annat konsumentens rättigheter när det är fel på varan och när leveransen blir försenad.

Konsumentköplagen gäller:

 • köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar,
 • byte av lösa saker,
 • beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Näringsidkare och konsument


Begreppen näringsidkare och konsument förekommer inom konsumenträtten. Näringsidkaren "handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" och kan exempelvis vara en säljare. Du är konsument när du handlar för privat bruk.

Tvingande lag


Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär en stor fördel för dig som konsument eftersom det betyder att näringsidkaren inte får ger dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Om jag har beställt en vara och den kommer för sent
- vad ska jag göra?


Om exempelvis din beställda tvättmaskin inte levereras på den bestämda dagen kan du:

 • hålla inne betalning,
 • kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan,
 • häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig,
 • få skadestånd.

Avbeställning


Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Han har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader han har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.

Om det skulle vara något fel på varan - vad kan jag göra då?


Om det är något fel på din vara kan du:

 • kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • kräva omleverans, vilket innebär att du får en annan, likvärdig, vara.
 • kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
 • hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

Skadestånd


Du kan dessutom kräva skadestånd i vissa fall. Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet.

När är varan felaktig?


Din vara är felaktig om:

 • den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om varans art, mängd eller kvalitet.
 • bruksanvisning saknas.

Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är varan också felaktig om:

 • den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
 • den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.
 • den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.

Varan är dessutom felaktig om:

 • säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • den avviker i något annat avseende från vad du borde ha kunnat förutsätta.
 • säljaren har installerat varan och installationen är felaktig.
 • den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i "befintligt skick".

Sexmånadersregeln


För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Rättsligt fel


Varan har ett rättsligt fel om någon annan än säljaren äger varan eller har panträtt i den och du som köpare inte har fått reda på detta.

Hur ska jag göra för att få mina rättigheter tillgodosedda?


Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat.

 

Läs hela Konsumetköplagen här: www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1990:932&rm=1990&bet=1990:932

Källa: Konsumentverket

/Ingalill

*Personlig ägodel till 2 söner, 1 katt och 1 hund*

Medarbetare på Singelföräldrar och mobiltelefoner

Anmäl
2009-09-28 22:00 #1 av: Mirjami-78

Tack för en bra artikel!!!!Skrattande

Jag köpte för drygt 2 år sedan en soffgrupp för ca 12000 kr. Märkte ca efter ett år att soffan hade spruckit i sömnarna. Redan när jag ringde butiken tycket de att detta var konstigt. Jag fick desutom jaga dem för att de skulle komma och kolla sofforna.

När de väl kom innaför dörren så var det direkt efter att han hade tittat på ett ställe vårat eget fel. Säljaren hade inget intresse att titta på de anda skadorna som fanns. Sedan hittade jag på andra ställen med som sofforna had spruckit som vi inte ens hade kommit åt på något sätt.

Jag sa så klart att jag skulle ta detta hela vidare och han sa bara gör det och vinner du som kommer vi överklaga tills vi får rätt. Jag skulle ha fört det hela vidare men sedan var det mycket som hände just då. Anton hade kört slut på färgpatroerna i skrivaren utan att ha talat om det för mig och den dagen satt jag där när jag skulle skicka iväg att och skriva ut bilderna. Så de där 6 månaderna som jag hade på mig att ta detta hela vidare han gå.

Sen såg jag en soffa på Ikea som var ut av skin som den jag har här hemma. Även den hade spruckit på samma sät men den soffans pris var medsatt pga just att soffan inte var hel.

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.