05a. Familjerätten

Process för ensam vårdnad?

2013-04-29 10:31 #0 av: KnutKrut


Kostar detta alltid skjortan?

I det aktuella fallet är den ena föräldern inte lämplig som vårdnadshavare. Det handlar inte om missbruk utan om ointresse att ta hand om barnet och nån form av hämnd på den andra föräldern genom att missköta barnet. Den oansvariga föräldern har blivit anmäld till soc otaliga gånger både av skola, den andra föräldern, av andra anhöriga och t.ex. grannar. Soc säger att de inget kan göra även om barnet uppenbarligen far illa och drabbas psykiskt av det hela.

Det finns en ansvarig förälder också och en önskan om enskild vårdnad. Barnet vill ha kontakt och umgänge även med den oansvariga föräldern, men vill inte bo där, inte ens besöka hemmet utan träffas på neutral plats. Umgänge är heller inget den ansvarige föräldern vill förhindra, men för barnets trygghet bör den andra föräldern inte ha vårdnaden.

Soc hänvisar till domstol för att förändra vårdnaden, men ingen av föräldrarna har ekonomiska förutsättningar för att klara av en rättslig process. Advokatarvoden osv. kan ju bli hur dyrt som helst.

Vad kostar normalt ett sådant fall? Finns det ekonomiskt stöd att få?

Anmäl
2013-05-03 00:11 #1 av: [Moa-]

Hur gammalt är det aktuella barnet?

Har du rättsskydd i din hemförsäkring?

"Rättegångskostnader

I mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge är huvudprincipen att vardera parten bär sin egen rättegångskostnad. En part som orsakar en onödig rättegång eller gör sig skyldig till vårdslös eller försumlig processföring under rättegången kan dock åläggas att helt eller delvis betalamotpartens rättegångskostnader (18 kap. 3 och 6 §§ RB). En part kan också i andra fall helt eller delvis tvingas att betala motpartens rättegångskostnader, till exempel om en förälder (som inte har vårdnaden) gång på gång utan framgång väcker talan om att få vårdnaden överflyttad till sig (6 kap. 22 § andra stycket FB).

Rättshjälp

I mål om vårdnad, boende och umgänge uppstår kostnader för parts ombud, bevisning i målet etc. Om en part har beviljats rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) betalar staten en del av kostnaderna för partens rättshjälpsbiträde och bevisning samt vissa andra kostnader. Rättshjälp får dock inte beviljas om den sökande har en rättsskyddsförsäkring eller annat rättsskydd som omfattar tvisten.

Information om rättshjälp och under vilka förutsättningar den kan beviljas kan fås av Rättshjälpsmyndigheten. Frågor om rättsskydd besvaras av det försäkringsbolag där respektive part har tecknat sin hemförsäkring." Citat: Socialstyrelsen

Anmäl
2013-05-03 13:49 #2 av: KnutKrut


Tack för info! Det aktuella barnet är 11 år. Jag har vidarebefordrat infon till föräldern som vill ha enskild vårdnad så att försäkringen kan kollas.

Är det väldig svårt att få enskild vårdnad?

Anmäl
2013-05-03 15:17 #3 av: [Moa-]

Ingen fara!

Det beror på, det som är bäst för barnet skall avgöra vårdnaden, är det mycket tvister kan det tala för enskild vårdnad.

Vid 12 år väljer barnet som regel själv vart det vill bo, så vart ligger det  faktiska problemet?

Notera även skillnaden mellan frågan om boende/umgänge och vårdnaden, de hänger ej absolut samman. 

Anmäl
2013-05-03 16:05 #4 av: KnutKrut


Problemet är inte umgänge utan att den ena föräldern inte är psykiskt stabil. Barnet bor där bara sporadiskt, även om föräldrarna har vårdnaden en vecka var. Har varit så i drygt 3 år. Den olämpliga föräldern kan t.ex. köra barnet till bio i en annan stad, för att sedan själv åka iväg och inte finnas tillgänglig på telefonen = barnet blir sittande ensam i en främmande stad och enda möjligheten att ta sig hem är att ringa den andra föräldern. Sedan förkommer både fysisk och psykisk misshandel och har gjort sedan barnet var litet. Både soc och polis inblandade. När den olämpliga föräldern har vårdnaden finns inga rutiner för sömn, läxläsning eller ens att dyka upp i skolan och skolan märker av att barnet mår dåligt och det finns en hel del självdestruktiva tendenser.

Umgänge fungerar annars bra. Umgås de en stund på dagen så funkar det jättebra, men blir det längre stunder så brukar föräldern skicka iväg barnet eller själv åka iväg (och låsa barnet ute så att det behöver gå hem till den andra föräldern). Den olämpliga föräldern blir till och från väldigt arg på barnets andra förälder och hämnas genom att t.ex. utsätta barnet för fara.

Det är ingen rolig situation för en liten 11-åring och självklart älskar barnet båda sina föräldrar, men mår väldigt dåligt av situationen. Om den ansvarsfulla föräldern fått enskild vårdnad hade det nog varit bäst för dem alla tre. Ingen skulle neka den oansvariga föräldern umgänge och föräldrarna bor på gångavstånd från varandra.

Anmäl
2013-05-11 10:06 #5 av: Mirjami-78

Det är ingen enkel process vad jag har förståt. Man tänker på barnets bästa och att denna skall må bra. Hoppas att det hela löser sig.

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2013-06-01 19:17 #6 av: Nilamson

Jag kanske inte borde svara här eftersom jag inte själv har egna erfarenheter av vårdnadstvister men jag ville bara tillägga att om barnet endast är hos den föräldern den vill vara hos (den "bra") så är det ju den andre (den "sämre") som får protestera och sedan gå till domstol och stämma den "bra" föräldern. Och det är ju inte alls säkert att den "dåliga" föräldern orkar engagera sig tillräckligt mycket för att gå till domstol, utan att det då löser sig "naturligt"... Barnet och den "bra" föräldern får som de vill och den "dåliga" får nöja sig med att träffa barnet på neutral plats.


Anmäl
2013-07-14 01:12 #7 av: Mirjami-78

#6 Oftast fungerar det precis som du skriver, men så kommer man till situvationer ex. gällande pass. Man kan inte få ut ett pass utan båda vårdnadshavarnas godkännande och då får man börja "jaga" den andre. Eftersom jag själv är just i detta läge gällande mitt yngste son så tänkte jag precis som du skriver och det fungerar bra och att den (sämre) föräldern då faller bort. men den dagen jag ex. behöver ha pass till sonen blir jag tvungen att ta kontrakt med den andre föräldern. Vägrar han då så är det tingsrätten som gäller.

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2013-07-14 13:26 #8 av: Nilamson

# Ja, men om en vårdnadshavare medvetet saboterar och försvårar för barnet, t ex när det gäller pass eller bankkonto eller byte av adress, då är det ju ganska givet att den vårdnadshavaren förlorar i en rättslig tvist. Min fd man är totalt ointresserad utav ett av barnen, ja, rent ut sagt så är han dum och oförskämd mot honom. Men jag ansöker inte om egen vårdnad eftersom han inte aktivt förstör för sin son (mer än känslomässigt då, men sådant kan tyvärr inte rätten döma kring) men skulle han vägra skriva under papper för t ex flytt, skulle jag direkt ansöka om egen vårdnad och också få det. Dels har han ju visat att han inte alls i är delaktig förälder och dels försvårar han bara för barnet. Vänta med att lösa problem tills de uppstår, ofta kommer problemen inte alls.

Anmäl
2018-04-30 21:44 #9 av: älvornas dal

#8 Jag är i liknande situation och även om soc tycker att jag borde söka ensam vårdnad har jag inte velat. Lite för att jag inte vill skapa ännu mer problem, men också för att jag inte har råd. Samtidigt, barnen har bott hos mig hela tiden och han har bara ställt till det men också visat att han vill träffa dem bara på hans villkor. 

Men jag undrar, är det verkligen så att den andra föräldern måste skriva under för att kunna ta ut pass? Känns så konstigt. Flytt kan jag förstå, men pass..

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.